Databeskyttelsespolitik

1. Hvem er vi

Webstedet Gangetabeller.dk (www.Gangetabeller.dk) tilhører og administreres af BVK Productions B.V. Vi tager dit privatliv seriøst, og denne politik indeholder oplysninger om hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi beskytter din ret til privatlivets fred.

Elever kan gratis øve sig på gangetabeller via online Spil og øvelser på gangetabeller.dk. Du kan anvende webstedet med eller uden en gratis konto.

Du kan kontakte os ved at sende en besked via kontaktformularen eller ved at sende en e-mail til .

2. Konto

Hvilke oplysninger skal du oplyse for at oprette en konto?

To at oprette en konto beder vi dig om et kaldenavn og en adgangskode (intet andet). Du kan bruge dette til at logge på igen senere og til at holde styr på dine resultater.

Hvilke oplysninger gemmer vi, når du har oprettet en konto?

Hvis du har oprettet en konto, gemmer vi følgende:

- Hvilke medaljer du har optjent
- Hvilke diplomer du har gjort dig fortjent til
- Dine resultater fra ‘100 sekunder’ øvelsen.

3. Kontakt Gangetabeller.dk

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over Gangetabeller.dk. I så fald gemmer vi dine kontaktoplysninger og dit spørgsmål/din klage. Vi kan også anmode om yderligere oplysninger, hvis vi anser sådanne for nødvendige for den bedst mulige besvarelse af dit spørgsmål.

IOplysninger, der er ensartet på denne måde, anvendes til at besvare spørgsmålet eller adressere din klage. Alle af hensyn til at give dig optimal støtte. 4.

Automatisk genererede oplysninger

Så gangetabeller.dk fungerer optimalt. Til fx korrekt at vise websider eller for at sikre webstedet. Har vi brug for visse oplysninger. Det, vi har brug for til dette, er oplysninger om IP-adressen, browsertypen og computersystemet, som anvendes, de sider, der bliver besøgt, og cookies sættes også på dit system. Cookies sættes kun, hvis du har givet tilladelse hertil. Denne information vil primært blive brugt til at løse tekniske problemer og adressere sikkerhedsmæssige aspekter..

IP-adressen kan bruges, sammen med besøgte sider og cookies, til at undersøge eventuelle usædvanlige situationer, der kan opstå, og at forhindre forsøg på hacking.

Browser data og oplysninger om computersystem bruges til at analysere, hvordan webstedet bliver brugt, og disse oplysninger anvendes at foretage justeringer af webstedet. Herudover er oplysningerne også nyttige til at løse eventuelle problemer med webstedet. Dette gør det muligt for os at se, i hvilke situationer et særligt problem kan opstå.

Behandlingen af disse oplysninger er nødvendige for at sikre Gangetabeller.dk og tilbyde en brugervenlige hjemmeside.

5. Cookies

Vi anvender cookies på gangetabeller.dk. Mere om dette kan læses i cookiepolitikken Cookiepolitikken indeholder oplysninger om, hvilke cookies bruges og deres respektive formål. Cookies sættes kun, hvis du har givet tilladelse hertil

6. Forskning og analyse

Gangetabeller.dk bestræber sig på at levere tjenester af højeste kaliber. For at gøre dette, arbejder vi konstant på at analysere Gangetabeller.dk, huske, sikre og optimere dette, så vi kan, hvor det er nødvendigt, foretage justeringer til vores websted. Vi bruger anonymiserede oplysninger til dette. Eksempler på oplysninger vi gøre brug af til dette formål omfatter:

- Hvilke øvelser bliver gennemført
- Hvilke spil bliver spillet
Tid anvendt per øvelse eller spil

7. Opbevaring af data

generelt opbevarer vi oplysninger så længe som nødvendigt, for de ovennævnte formål, eller at for at overholde juridiske (opbevarings-) forpligtelser. Som sådan er opevaringsperioden baseret på arten af oplysningerne og de formål, hvormed Gangetabeller.dk behandler dem. Vi gemmer kontooplysninger i 2 år. hvis du sletter din konto, vil alle tilknyttet oplysninger også straks blive slettet. Vi gemmer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt for de formål, som de blev indsamlet til.

8. Bestemmelser om tredjemand

Dine oplysninger bliver ikke udleveret til tredjemand af gangetabeller.dk uden din udtrykkelige tilladelse, bortset fra visse undtagelser nedenfor.

Gangetabeller.dk kan udlevere dine oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med gældende love og/eller forordninger, hvis Gangetabeller.dk anser det for nødvendigt som led i en retssag, eller hvis Gangetabeller.dk skønner det nødvendigt for at beskytte sine egne rettigheder.

Gangetabeller.dk vil også give denne oplysninger til de databehandlere, der behandler personoplysninger på vegne af Gangetabeller.dk. Dine oplysninger vil kun blive brugt til at fuldføre disse opgaver. Et eksempel herpå er hosting af den centrale Gangetabeller.dk- database. Gangetabeller.dk har indgået (behandlings-) aftaler med disse

behandlere af oplysninger, som omfatter sikkerhedsforholdsregler, som skal overholdes i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger for at beskytte dem.

9. Databeskyttelse

vi lægger ekstremt meget vægt på passende sikkerhed for dine oplysninger. Med henblik herpå har vi sørget for, at passende tekniske og organisatoriske forholdsregler er truffet for at beskytte dine personoplysninger mod tab eller manipulation.

10. Hvilke rettigheder har du

ret til inspektion

du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt vi behandler oplysninger om dig. hvis dette er tilfældet, så giver vi dig i overensstemmelse med lovgivningen en kopi af de oplysninger, der er indsamlet om dig.

Ret til at rette 

Du har ret til at anmode om berigtigelse af urigtige oplysninger vedrørende dig. Når det er relevant, har du også ret til at afgive yderligere personoplysninger med henblik på at udfylde profiloplysninger. 

Ret til at blive glemt

, du har ret til at anmode om sletning af (bestemte) personoplysninger om dig (ret til at blive glemt). Imødekommes denne anmodning, sletter vi alle relevante personoplysninger.

Ret til begrænsning

Du har rettigheder at anmode om begrænset anvendelse af dine personoplysninger. Dette indebærer, hvis anmodningen imødekommes, at vi ikke vil behandle dine personoplysninger yderligere mens begrænsningen er i kraft, medmindre dete kræves i hrenhold til lovgivningen.

Ret til indsigelse 

Du har ret til, under visse omstændigheder, at gøre indsigelse overfor behandling af personoplysninger, for eksempel hvis vi behandler dine personoplysninger til lovlige formål. Hvis du gør indsigelse, vil vi afveje hensynet til dit privatliv pover for hensynet til vores virksomhed. Hvis hensynet til dit privatliv vejer tungere, vil vi ikke behandle dine oplysninger yderligere.

Ret til data portability

Du har ret til at anmode om data portability. Vi vil sørge for, at de oplysninger, der er underlagt af dette, bliver gjort tilgængelige for dig i en struktureret, alment anvendt og maskinlæsbar form, som du kan give til tredjemand. 

Klager

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage, bedes du kontakte eller anvende kontaktformularen.

Du har også ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden.

11. Gangetabeller.dk i klasse

For at oprette en konto til undervisere anvender vi følgende oplysninger :

- Underviserens navn
- E-mailadresse
- Password

Vi skal understrege, at Gangetabeller.dk ikke ved, hvilke elever, som anvender Gangetabeller.dk. Dette er fordi underviseren beslutter kaldenavnet.

12. Ændringer til denne databeskyttelsespolitik

Denne fortrolighedserklæring kan ændres. Den seneste version er fra november 2018.

13. Spørgsmål

Databeskyttelse er eget meget vigtigt emne. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os via .